Planlæg jeres barselsforløb

Med Djøfs barselsberegner kan du lave en samlet barselsplan og få fuldt overblik over jeres ret til fravær, løn og barselsdagpenge samt alle vigtige datoer.

Start med at vælge din/jeres situation

Mor og far
Mor og medmor
Far og far
Solomor / Solofar
Regnbuefamilie
Adoption

Far og far

Vær opmærksom på, at hvis barnet skal have to juridiske fædre, skal juridisk far 2 adoptere barnet. Rettighederne for juridisk far 2 træder først i kraft, når adoptionen er endelig godkendt.

Regnbuefamilie

Hvis barnets forældre ikke har fælles bopæl, vil barselsdagpengene blive fordelt anderledes. Kontakt Djøf’s Rådgivningscenter, hvis I vil vide mere.

Adoption

Er I begge lønmodtagere, har I hver ret til fravær i 24 uger med barselsdagpenge fra den dag, I modtager jeres barn, dvs. den dag hvor de formelle betingelser for, at I kan tage hjem med barnet, er opfyldt.

Barselsberegneren kan ikke tage højde for jeres rettigheder inden modtagelsen, men efter modtagelsen er I som udgangspunkt stillet fuldstændig ligesom biologiske forældre er efter fødslen. I kan derfor bruge barselsberegneren på helt samme måde til at tilrettelægge jeres barselsforløb og bl.a. få overblik over ret til fravær, løn, barselsdagpenge og alle vigtige datoer.

Det eneste, I skal være opmærksomme på, er, at et adoptionsforløb teknisk set er inddelt i 6 + 18 uger med barselsdagpenge efter modtagelsen, og at der er en begrænsning på, hvor længe I må være på barsel samtidig.

Inden for de første 10 uger efter modtagelsen har I hver ret til at holde 6 ugers barsel med barselsdagpenge. 2 af ugerne kan I holde samtidig. De resterende 4 uger må ikke holdes samtidig. Ugerne kan overdrages til den anden forælder.

Efter de første 10 uger efter modtagelsen af barnet, har I hver især ret til at holde 18 uger med barselsdagpenge. 9 af de 18 uger er øremærkede. De kan derfor ikke overdrages til den anden forælder, og de skal som udgangspunkt holdes inden for det første år efter barnets modtagelse - ellers bortfalder de.

Du kan læse mere om adoption på borger.dk.